Ba điều cần biết về nạp pin Lithium.
Ba điều cần biết về nạp pin Lithium.

Ba điều cần biết về nạp pin Lithium.

Cơ chế KIJO lithium-ion là pin điện của xe đạp, pin thắp sáng, pin dự trữ năng lượng và pin thay thế bằng chì.Nhiều người có thể hỏi chúng ta có thể sạc pin lithim không?Bây giờ KIM sẽ giới thiệu ba điểm để nạp pin lithim:


1. Để tính sau vị trí lâu dài


Chiếc pin đã có một số nguồn năng lượng còn lại trước khi ra khỏi nhà máy, và nó cũng có thể được dùng cho việc cỡi ngựa ngắn khoảng cách sau khi bán được chiếc xe điện.Sau lần đầu tiên, pin phải được nạp lần đầu.Nó được đề nghị là mũi tiền đầu tiên phải dài hơn một chút (8-12 hours).Pin hẳn phải được nạp lại sau khi sử dụng và không được lưu bằng cách dùng.Nếu pin không được dùng trong hơn hai tháng, thì pin cần nạp đầy đủ.Nếu pin được giữ trong vòng hơn năm tháng, thì cần phải có một vòng nạp và nạp.Dùng pin thường xuyên, và nạp pin thường xuyên trong lúc dùng bình thường và lưu trữ lâu dài để đảm bảo hiệu quả thực tế tốt nhất của pin và kéo dài thời gian hoạt động của nó.


2. Bộ nạp chuẩn


Phương pháp nạp pin là như sau:


Đầu tiên kết nối sạc và pin nạp, rồi nối nguồn điện sạc với nguồn năng lượng Gió Kầy V AC (bộ điều hoà đôi).Khi nguồn điện được bật, bộ nạp sẽ hiển thị một đèn chỉ thị đỏ cho thấy bộ pin đang nạp bình thường, và nó có thể nạp bình thường trong thời gian 6-8.


3. Ghi chú cho sạc


Để đảm bảo sự an to àn cho sạc pin và đảm bảo sức khỏe của pin, các tập pin dùng sạc pin dự phòng.Nếu bộ sạc bị mất hay bị hư, xin hãy mua nó từ tay đại lí tương ứng.Không được dùng sạc axit chì hay các loại sạc khác.

Kết nối