Cây pin bạc nhỏ Bình nước 24V Liti
Cây pin bạc nhỏ Bình nước 24V Liti
Water Bottle Battery
Water Bottle Battery

Cây pin bạc nhỏ Bình nước 24V Liti

Hạng Kiểm tra xe đẩy môtô môtô cảm động:

2V/6V/12VAPapacity range: 26Ah.giá 3000cao kế hoạch cho các ứng dụng thường xuyên nạp và xả trong môi trường cực kỳ phù hợp với mặt trờiNăng lượng gió, UPS, hệ thống viễn thông, hệ thống điện, hệ thống điều khiển

Đặc trưng của "Thiết bị cá ở bạc nhỏ"


Battery ModelRate Voltage(V)Rate Capacity(AH/10Hr)Dimension(mm)Weight(KG)
LengthWidthHeight
KJ-R001 24V15Ah2415330961043


Kí tự đơn vị của cục bộ cá nhỏ Silver Lithium Battery


  • Hỗ trợ nạp nhanh;mạng sống vòng tròn

  • Rộng nhiệt độ hoạt động rộng:Thiết bị quản lý

  • khiến cho dễ phân chia


Để lại tin nhắn
Similar e-mô Liti Battery Products
Để lại tin nhắn
We use cookies to optimise and personalise your experience, but you can choose to opt out of non-essential cookies.
To find out more, read our Chính sách cá nhân
Reject
Accept