Pin Thay thế axit chì
Pin Thay thế axit chì

Pin Thay thế axit chì

Dựa trên việc duy trì hình dạng của pin chính, pin thay thế axit chì áp dụng các tế bào bào bào bào bào bào bào phốt nguyên thủy an cao để đảm bảo mật độ cao năng lượng, nhiệt độ rộng và khả năng đa năng được chọn, ở mức 12V, 24V, cực kỳ tiện để thay thế pin chính, tần suất bắt đầu lạnh cao,với pin được khởi động ngay cả 20='của siêu năng lượng dư.BJDZ Bởi vì ion-litium có độ cao năng lượng, điện áp và mức tự giải thoát thấp, dùng Lithium Ion/ nbsp;Thay thế pin cho axit chì đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến, và nó đã là xu hướng thay thế pin chính bằng lithium.Kijo cung cấp pin ion litium chất lượng cao để thay thế axit chì tại Thẩm Đầu Giá, thoải mái liên lạc!


Thay thế pin chì cho việc bán
Nhà kho nhiều giải pháp cho nhu cầu của bạn
We use cookies to optimise and personalise your experience, but you can choose to opt out of non-essential cookies.
To find out more, read our Chính sách cá nhân
Reject
Accept