Đèn pin Liti
Đèn pin Liti

Đèn pin Liti

Tùy chỉnh mềm dẻo cho khách;399;thực tế yêu cầu về chiều không gian, bán bề ngoài, và chi tiết kỹ thuật.Loại nhựa mạnh mẽ có khả năng chọc thủng, còn vỏ kim loại thì tốt hơn trong khả năng chống sốc và giảm nhiệt.


Nhà kho nhiều giải pháp cho nhu cầu của bạn