Pin IonName
Pin IonName
24 Lithium Ion Battery
24 Lithium Ion Battery

Pin IonName

Hãy liên lạc với chúng tôi để mua Pin ion.Pin lithim nạp lại để bán.

Chi tiếtBJDZ của 24V Lithium ion Battery BSJZ

Đặc trưng của 24V Lithium ion Battery


 • Nạp và chất thải nhanh hơn pin chì mười lần nhanh hơn pin acid;mạng sống vòng tròn

 • tầm nhiệt rộng

 • :20-vãi*C;(

 • Bỏ ra trọng lượng ánh sáng:một phần ba của pin Axit chì với cùng chứa điện;

 • Giảm tốc độ tự giải thoát≤2=* cho mỗi tháng;

 • Vỏ ABS siêu mạnh.

Ứng dụng 24V Lithium Ion Battery


 • Energy

 • Đèn mặt đường phố

 • Electric cars

 • Motycle

 • Car

 • Truck

Để lại tin nhắn
Similar Pin Thay thế axit chì Products
Để lại tin nhắn
We use cookies to optimise and personalise your experience, but you can choose to opt out of non-essential cookies.
To find out more, read our Chính sách cá nhân
Reject
Accept