Phân tích về trạng thái sản xuất và phát triển Rãnh doanh nghiệp pin Lithium in China in 2020.
Phân tích về trạng thái sản xuất và phát triển Rãnh doanh nghiệp pin Lithium in China in 2020.

Phân tích về trạng thái sản xuất và phát triển Rãnh doanh nghiệp pin Lithium in China in 2020.

Cơ chế KIJO lithim-ion là đại diện cho các pin hiện đại, siêu năng lượng được sử dụng rộng rãi trong các công ty điện thoại, xe điện, công cụ điện lực và máy quay kỹ thuật số.Bốn nguyên liệu chủ chốt của pin lithim bao gồm điện tích cực, điện cực, điện giải, và định ly.Trong số đó, vật liệu điện tích cực là nguyên liệu thô quan trọng nhất cho pin lithim, và tính toán chi phí cho lợi nhuận cao 0.Trong những năm gần đây, với sự tăng dần nhu cầu các pin liti từ các sản phẩm 3C, và thị trường của các xe năng lượng mới đang dần tăng dần và nhu cầu các pin dự trữ năng lượng đang tăng dần, hệ thống lưu trữ năng lượng pin lithim và tầm quan trọng đang dần dần phát triển.Lượng pin


Lithikum tiếp tục phát triển.Trong những năm gần đây, với sự tăng dần nhu cầu các pin liti từ các sản phẩm 3C, và sự mở rộng dần thị trường của các xe năng lượng mới và tăng cường nhu cầu dự trữ năng lượng, quy mô của Trung Quốc ngon đồ d352;39;Năng lượng pin liti tăng lên từng năm.ở 899, Trung Quốc ngon và tây;39;Nó s ản xuất pin litium-ion là 15.722 tỉ, a year-on-year increasing of 12.40 NameĐầu tiên ba phần đôi 2020, Trung Hoa ngon\ 35; 39;Độ s ản xuất của pin liti-ion là 12.5657, một tăng dần mỗi năm của 7.8 Name


Với tốc độ phát triển nhanh của Trung Quốc ngon đồ;39;Số điện thoại di động, xe điện, công cụ điện lực, máy quay kỹ thuật s ố và các ngành công nghiệp khác, nhu cầu các pin liti sẽ tiếp tục tăng lên, khiến các công ty pin chính tăng cường vớ và tăng cường năng lượng sản xuất, làm tăng trực tiếp nhu cầu các vật liệu châ dương và tiêu cực của pin.Đồng thời, các nhà sản xuất pin lithim tiếp tục phát triển mới trong công nghệ, và sẽ tiếp tục tạo nên bước đột phá công nghệ và nghiên cứu và phát triển cho các vật liệu như điện cực dương và tiêu cực pin lithim, và sử dụng các vật liệu có chức năng mạnh hơn và ít ô nhiễm hơn.Tóm lại, pin lithim có triển vọng phát triển tốt.

Kết nối