Cơ chế hàng đầu
Cơ chế hàng đầu

Cơ chế hàng đầu

Còn về sản xuất KIJOHUGHT 35; 39;Đầu tiên là pin chì-carbon, các chất carbon (C) với tụ điện hai lớp điện với điện hai lớp và điện dẫn (Pb) âm tính đều được kết hợp với nhau trước để tạo ra một đĩa tiêu cực hai hàm chứa chì với cả tính năng tụ điện lẫn pin.Sau đó, đĩa âm tính dày đặc dạng chì carbon sẽ được kết hợp với điện cực dương và được lắp vào pin chì carbon.Những thứ sau đây sẽ nói về lợi ích của hôn nhân và vân vânNó phát triển các pin chì từ hai khía cạnh.


là thứ tám so với các pin của axit chì, và đời vận hành của chúng cao hơn bốn lần các pin chì.So với pin liti, pin chì-carbon cũng có lợi thế của hiệu suất tốt với nhiệt độ thấp, giá thấp, sản xuất và tái sử dụng kịp thời và v.v.Với tốc độ đạt được nhiều hơn của pin chì-carbon, công nghiệp sử dụng pin chì-carbon trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng bắt đầu trưởng thành.

Yang Yusuf Yusuf, một học giả của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, công nhận rằng với những lợi ích lớn của giá thấp, sự an to àn tuyệt đối, tiện dụng nguyên liệu nguyên liệu, tính tin cậy và công nghệ khai đại học, pin chì-carbon đã được áp dụng thành công cho các vi bộ thành phố,Trạm điện dự trữ năng lượng gió và mặt trời, các hệ thống điện tử và các hệ thống khác.Cung cấp năng lượng động cho nhiều xe điện khác nhau, pin chì-carbon chắc chắn là một phân tích năng lượng , khớp với Trung Quốc ngon nghẻ;39;Tiêu chuẩn công nghiệp và mức s ản xuất.


2. Ứng dụng các pin chì/ than cao cấp Như pin chì dùng công nghệ than chì, năng lượng của pin chì vượt xa so với các pin chì truyền thống, và chúng có thể được sử dụng trong xe năng lượng mới, như xe lai và xe đạp điện,Những pin chì-carbon cũng có thể được sử dụng cho các trường trữ năng lượng mới, như năng lượng gió và năng lượng mặt trời và kho năng lượng.Thêm nữa, các pin chì-carbon cũng có một lợi thế ít tốn kém tương tự với các pin chì truyền thống.Với một cơ sở sản xuất công nghiệp chín chắn, các pin chì-carbon có nhiều lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. This hỗn hợp công nghệ này có thể nhanh chóng kết xuất và nạp điện trong lúc vận động và chế độ xe, và rất thích hợp cho "Quot;chấm dứthệ thống xe vi-lai.Cuối cùng, các pin chì-carbon có thể tăng sức mạnh của các pin chì gốc và mở rộng đời sống hoạt động của chúng.Kết nối